Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei

Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei
29 april 2024 Redacteur de Zandhazen

Aanstaande woensdag 1 mei 2024 houdt Cv de Zandhazen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang om 20u in Den Hazenpot. Onderstaand vindt u de agenda voor deze avond:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Notulen ALV 3-5-2023
 4. Mededelingen
 5. Financieel Jaarverslag 2022-2023
 6. Pauze
 7. Terugblik Prins Edwin d’n 1ste
 8. Besteen en Raad van 11
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Amely Overmars-Brans
  2. Bezetting bestuur
  3. Bezetting Raad van 11
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Graag zien wij u woensdagavond 1-5-2024 om 20u in Den Hazenpot.