OVER ONS

CV De Zandhazen Ook tijdens carnaval 2009 was het weer zover. De jaarlijks terugkerende discussie over een eigen carnavalsvereniging voor Boerdonk laaide wederom op en iedereen was, evenals diverse voorgaande jaren, er weer van overtuigd dat ook Boerdonk haar eigen carnavals-vereniging moest krijgen. Boerdonk was er klaar voor om geheel zelfstandig carnaval te vieren. Los van De Uilen van Empeldonk.

Op 3 maart 2009 was het dan zover en vond bij Maarten Kanters in het gelegenheidscafé “De grote foep” de eerste bijeenkomst plaats van een aantal dorpsgenoten: John Biemans, Stefan Donkers, Maarten Kanters, Ton Kanters en Henri Penninx. Door hen was het plan opgepakt om de mogelijkheid te bekijken tot het oprichten van de al zoveel besproken eigen carnavalsvereniging voor Boerdonk. Na een avond vol zin en onzin werd besloten om twee weken later wederom op dezelfde locatie met elkaar aan tafel te gaan en te bekijken of ze het idee tot oprichting van een eigen carnavalsvereniging nog steeds wel zo’n goed idee vonden.

Twee weken later waren ze nog steeds overtuigd van hun idee en plannen en zijn ze aan de slag gegaan. Er werd contact gezocht met de diverse verenigingen en organisaties binnen Boerdonk die op enigerlei wijze betrokken waren bij het carnaval in Boerdonk. Deze verenigingen en organisaties waren:

CV De Uilen van Empeldonk
S.O.B.C.
R.K.S.V. Boerdonk en hun Raad van half 11
S.A.B.B.
De Dorpsraad
BoerenBruiloft Boerdonk
De Boerdonkse ex-prinsen van CV De Uilen van Empeldonk

Aan hen werd het idee gepresenteerd en vervolgens met hen besproken. In de tussentijd werden Johan van de Vossenberg en Jolanda Pepers bereid gevonden om zich bij de eerdergenoemde initiatiefnemers aan te sluiten en zo het oprichtingsbestuur te voltooien. Vervolgens werden de bevindingen en conclusies van de bijeenkomsten met de diverse verenigingen en organisaties op een rijtje gezet. Op 22 april werden de uitkomsten hiervan gezamenlijk aan deze partijen gepresenteerd. De reacties hierop waren zodanig positief dat er voor de initiatiefnemers voldoende redenen waren om het initiatief door te zetten en verder uit te werken.Op 17 juni 2009 was het dan zover en werd op het kantoor van De Partners notarissen te Breda (dichterbij waren ze niet goedkoper te vinden) de oprichtingsakte getekend om deze direct daarna bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Diezelfde avond vond de presentatie in een bomvolle Den Hazenpot aan de Boerdonkse bevolking plaats. Het oprichtingsbestuur, de eerste leden van de Raad van 11 en de plannen over hoe carnaval in de toekomst in Boerdonk gevierd zou gaan worden werden aan de Boerdonkse bevolking gepresenteerd. Ook de Boerdonkse bevolking was na de presentatie overheersend positief en de eerste spontane aanmeldingen van leden en donateurs vonden nog diezelfde avond plaats.

De maanden daarna werd er door het bestuur, de inmiddels tot 15 leden uitgegroeide Raad van 11 en een aantal vrijwilligers keihard gewerkt aan de realisatie van de plannen. Acties werden op touw gezet, de pers werd opgezocht, een eigen carnavalslied werd geschreven, er werd een datum geprikt voor een weekend waarin de onthulling van de eerste prins en een receptie zouden plaatsvinden, steken werden (hand)gemaakt, pakken en blousen werden gepast en op maat gemaakt en uiteraard werd er een prins aangezocht die tot opluchting van de prinsencommissie ook nog spontaan en direct ja zei. Ondertussen groeide de steun van de Boerdonkse bevolking nog verder en nam de druk tot presteren alleen maar toe.

Dit alles heeft ertoe geleid dat op zaterdag 21 november 2009 de onthulling van de allereerste Prins van carnavalsvereniging “CV De Zandhazen van het Zandhazenrijk” plaats vond. De prins 2009 van De Uilen van Empeldonk, Henrie van Alphen, was een Boerdonkenaar en was dus de laatste Boerdonkse prins van Empeldonk. Voorafgaande aan zijn woordje tijdens de bijzondere raadsvergadering van de Gemeente Veghel op 11-11-2009 sprak hij de volgende wijze woorden: “Boerdonk gaat na 45 jaar los van De Uilen van Empeldonk, want Boerdonk is ervan overtuigd dat De Uilen na 45 jaar wel alleen carnaval kunnen vieren.”
En zo geschiede het.