Donateursaktie CV de Zandhazen start maandag 9 september

Donateursaktie CV de Zandhazen start maandag 9 september
9 september 2019 Redacteur de Zandhazen

Na een hopelijk fijne  vakantie na weer een warme en droge zomer  heeft het normale leven zijn gang hernomen. Zo is er ook al weer een  begin gemaakt met het 11e jaar van CV de Zandhazen. Ja, ja, ons eerste lustrum komt er aan. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan . Maar traditiegetrouw starten we met de donateursactie. Leden van de raad van 11 of ZZP-ers komen weer langs om u te vragen of u donateur wilt zijn van CV de Zandhazen. De opbrengst van deze actie wordt volledig besteed aan activiteiten tbv het Boerdonkse carnaval. U heeft wederom de mogelijkheid om voor € 33 vriend te worden van de Zandhazen , voor € 11 bent u lid met stemrecht en een vrije gift is ook een mogelijkheid om onze vereniging te steunen. Als u besluit vriend te blijven of te worden bent u in ieder geval verzekerd van een gratis kaartje voor de BZA op uw voorkeursavond en heeft u tevens de mogelijk om er nog een bij te bestellen voordat de vrije verkoop van start gaat.  De donateursactieweek is van maandag 9 september tot en met  zondag 15 september. U hoeft er de deur niet voor uit. U wordt bezocht mits u in Boerdonk woont. Komt u  niet uit Boerdonk en wilt u ook donateur worden kunt u zich melden via  info@cvdezandhazen.nl Namens de vereniging en carnavalminnend Boerdonk alvast hartelijk bedankt. O ja, de 11e prins van CV de Zandhazen krijgt nu al de kriebels. Op zaterdag 9 november zal hij of zij te voorschijn komen en start het jubileumjaar van onze vereniging.