Notulen Algemene Ledenvergadering 28-04-2021

Notulen Algemene Ledenvergadering 28-04-2021
28 mei 2022 Redacteur de Zandhazen
Notulen Algemene Ledenvergadering

d.d. 28 april 2021

 

Locatie               Online via Teams

 

 

Aanwezig:

 

Bestuur

Henri Penninx

Roy Huijbers

Amely Brans

Roy Swinkels

Stefan Donkers

Petra Claasse

Twan de Koning

 Leden Raad van 11

Ronald van Kol

Ton Claasse

Marco van Deursen

Willy Biemans

Geert Brugmans

Tom van der Sangen

Johan Bevers

 

 

 

 

 

Leden

Nettie Opheij

Willem van Veghel

Marti Brugmans

Cor van den Tillaar

Thijs van Erp

Paul Brugmans

Joan Oppers

John Biemans

Richard van Dinther (later)

Harm Hendriks

Erik Brans

Jolanda Pepers

 

 1. Opening

 

Henri heet eenieder van harte welkom op de Algemene LedenVergadering 2021.

 • De dinershow stond op het programma maar heeft helaas niet door kunnen gaan, ook op de alternatieve datum niet in januari.
 • Er is wel een leuke precarnavalsquiz georganiseerd door Marco, Richard en de vrouwen.
 • Tijdens de kerstvakantie is er een presentje bezorgd bij alle leden.
 • Er is een Zandhazencourrant uitgebracht die wederom bestempeld kan worden als een geweldige editie. De sponsoren konden als compensatie gratis adverteren in het boekje.
 • Tijdens de carnaval is er in samenwerking met SOBC een middagvullend en leuke quiz georganiseerd met ongeveer 50 teams. Idee is om dit jaarlijks met carnaval terug te laten keren.
 • Elke vereniging in de regio heeft wel iets georganiseerd op lokaal niveau voor de lokale bevolking.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Het jubileumfeest stond gepland op 27 juni 2020. Alle verenigingen in de regio werden persoonlijk uitgenodigd door een bezoek te brengen aan de vergaderingen van die verenigingen.
 • Onlangs is door het bestuur besloten dat het feest definitief wordt afgeblazen zodat er 2 jaar na dato geen jubileumfeest zal gaan plaatvinden. Er zal gekeken worden naar een alternatief.
 • De jubileumcommissie wordt toch bedankt voor de inspanningen in het jubileum jaar.
 • De Boerdonkse bevolking en de verenigingen worden ingelicht over het afblazen van het feest.
 • Vanuit het bestuur is besloten om dit jaar geen contributie te vragen omdat er weinig tot niets te bieden valt richting de leden.
 • CV de Zandhazen levert een bijdrage in de vorm van een aantal consumptiebonnen aan de Welkomstas die nieuwe inwoners in Boerdonk ontvangen als welkomstcadeau.
 • Bestuur heeft overleg gehad met de dansleiding en die hebben aangegeven dat ze stoppen met leiding geven aan de dansgroepen. Inmiddels is er overleg gepleegd met andere verenigingen in de omgeving maar dit heeft vooralsnog niets opgeleverd. Er wordt een advertentie geplaatst in de Erpse Krant waarin gevraagd wordt naar nieuwe dansleiding. Een aantal meiden heeft aangegeven te stoppen waardoor de grote dansgroep flink uitgedund is tot 3 meiden en de kleine groep tot 7 meiden. Een oproep aan iedereen of dat jullie iemand kennen die er voor open staat om tegen een kleine vergoeding de dansavonden zou willen verzorgen.

 

 

 1. Presentielijst

De aanwezige leden zijn allemaal genoteerd op de presentielijst.

 

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2019
 • Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV 2019.

 

 1. Financieel jaarverslag 2019/2020 en 2020/2021
 • Amely heeft het verslag toegelicht richting de aanwezigen. Seizoen 2019/2020 heeft een positief resultaat. Seizoen 2020/2021 heeft een negatief resultaat door enkele financiële tegenvallers. De kascontrole is uitgevoerd door Thijs van Erp en Paul Brugmans. De controle is perfect uitgevoerd met de complimenten voor de penningmeester. Vervolgens is dit akkoord bevonden en ondertekend voor beide boekjaren.
 • Thijs en Paul worden bedankt voor de kascontrole van de afgelopen twee jaar.
 • Thijs zal nog een jaar zitting nemen in de kascommissie. Willem van Veghel sluit aan in de kascommissie.
 • Er wordt gevraagd wat de financiële bijdrage is aan SOBC. Er werd jaarlijks een financiële bijdrage gedaan. Vanaf 2018/2019 is besloten dat CV de Zandhazen de begroting van SOBC sluitend maakt indien hier een tekort ontstaat. Hiervoor wordt wel een financiële onderbouwing gevraagd.
 • John Biemans wordt nog even bedankt voor zijn ondersteuning.

 

 1. Terugblik seizoen 2019-2020 door Prins Marco d’n Urste en Adjudant Richard
 • Richard trapt af en geeft aan dat het geweldige jaren waren waarin veel mensen betrokken waren en dat mensen zich willen blijven inzetten voor de Boerdonkse carnaval. Wat Richard heeft meegemaakt met de vereniging vindt hij helemaal fantastisch en Richard wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
 • Marco geeft aan dat het heel raar is om de coronatijd als prins mee te maken. Dit geeft tegelijkertijd meteen het besef dat carnaval de mensen verbindt met veel mooie momenten. Marco heeft met zijn gezin en aanhang heel erg genoten van alle momenten die de afgelopen jaren gepasseerd zijn. Ze hopen de komende zomer een nieuwe prins te kunnen vinden. Het laatste jaar is heel anders verlopen met enkele kleine activiteiten wat toch een heel andere ervaring. Daaruit blijkt dat carnaval zeker samen gevierd moet worden.
 1. Bestuursverkiezing
 • Teus van Zoeren is aftredend als bestuurslid. Teus is op gepaste wijze bedankt voor zijn bijdrage binnen het bestuur.
 • Twan de Koning is verkiesbaar als bestuurslid. Er is gestemd door de aanwezigen en Twan wordt unaniem in het bestuur gestemd met 21 stemmen.
 1. Rondvraag
 • Cor constateert dat er nog 11 dansmariekes zijn waarvan 3 grote meiden. Wellicht is er animo om een andere soort dans te gaan oefenen zodat er misschien meer meiden willen komen dansen. Deze meiden worden dan hoogstwaarschijnlijk snel benaderd. Voor de jongste groep wordt ook nog gekeken wat er mogelijk is indien er weer dansleiding beschikbaar is. We hopen nog op een positieve wending.
 • Het onthullingsweekend staat vooralsnog gepland op 13 en 14 november 2021. In overleg met SABB wordt dit afgestemd i.v.m. intocht van Sinterklaas op zondag 14 november 2021. Een alternatieve datum zou 20 en 21 november zijn.
 • BZA zal plaatsvinden op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2021.
 1. Sluiting

 

Namens CV de Zandhazen

 

Roy Huijbers                                                                Henri Penninx

Secretaris                                                                    Voorzitter