Notulen ALV d.d. 15-04-2019

Notulen ALV d.d. 15-04-2019
27 april 2021 Redacteur de Zandhazen
Notulen Algemene Ledenvergadering

d.d. 15 april 2019

 Locatie               Den Hazenpot
 

Aanwezig:

 

Bestuur

Henry Penninx

Roy Huijbers

Amely Brans

Roy Swinkels

Stefan Donkers

Petra Claasse

Teus van Zoeren

 

Leden Raad van 11

Arno Bukkems

Geert Brugmans

Ronald van Kol

Twan de Koning

Willy Biemans

Mark v/d Bosch

 

 

 

Leden

Paul Brugmans (kascommissie)

Thijs van Erp (kascommissie)

Marti Brugmans

Erik Brans

John Biemans

Cor Opheij

Jolanda Pepers

Nettie Opheij

Joris van Asseldonk

 

 

 

Afwezig M.K.

 

Marco van Deursen

Maria Coolen

Rinske van Eenbergen

Judith Kuppen

Joan Oppers

Johan Bevers

Cor v/d Tillaar

Arnaud Kuijper

Erik Bouwe

Bart van Eerdt

Jos Hagelaars

Harm Hendriks

Ton Claasse

Maarten Kanters

 

 

1.  Opening

Henry heet eenieder van harte welkom op de Algemene Jaarvergadering 2019.

 

2. Presentielijst

De aanwezige leden zijn allemaal genoteerd (zie bovenstaand overzicht).

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Het aantal donateurs is gelijk gebleven afgelopen jaar. Het aantal ‘vrienden van’ is iets lager uitgevallen. Daar tegenover staat wel dat er een aantal extra personen zijn aangesloten als ZZP’er.
  • Op 2e paasdag wordt de minder-validenrit wederom georganiseerd door CV de Zandhazen onder leiding van Marco van Deursen. Op de dag zelf zullen Roy S, Bianca en Ronald namens de vereniging aansluiten om alles mede in goede banen te leiden.
  • Komend seizoen zullen de dansmariekes verder gaan in twee dansgroepen van 9 personen. De ‘grote’ dansmariekes worden begeleid door Pleun Biemans en Jonne Kanters (ondersteund door Angela de Groot). De ‘kleine’ dansmariekes zullen worden begeleid door Krista Hendriks en Ella van Lieshout.
  • De kledingcommissie gaat de leden van de Raad van 11 voorzien van nieuwe steken en gilletjes. Daarnaast krijgen de Beppers ook nieuwe gilletjes. Dit alles zal gereed zijn voor het 11-jarig jubileum.

Verder zijn er geen ingekomen stukken.

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2019

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV 2018.

 

5. Pauze

Iedereen wordt in de pauze voorzien van een consumptie vanuit de club.

 

6. Financieel jaarverslag 2018 (seizoen 2018-2019)

Amely heeft het financiële jaarverslag uitgedraaid en uitgedeeld aan alle aanwezigen. Paul Brugmans en Thijs van Erp hebben de kascontrole uitgevoerd. Amely geeft uitleg op de kascontrole en het financieel jaarverslag. In het boekjaar 2018 is een positief saldo behaald van ongeveer € 1500,-. Het boekjaar loopt vanaf heden vanaf 1 april tot 31 maart van het opvolgende jaar. Dit zorgt wel voor scheve verhoudingen in de jaarrekening tijdens de wintermaanden welke in de loop van tijd verdwenen zullen zijn. In samenwerking met Amely en John is alles doorgenomen en gecontroleerd en kwam men tot de conclusie dat de financiële zaken keurig op orde zijn. Paul en Thijs worden bedankt voor de kascontrole van het afgelopen jaar. Paul en Thijs voeren volgend jaar de kascontrole weer uit.

 

7. Terugblik seizoen 2018-2019 door Prins Arno d’n Urste

Prins Arno d’n 1e neemt het woord om zijn carnavalsseizoen te delen met alle aanwezigen. Het begon allemaal net voor de zomervakantie toen Arno werd gevraagd door de prinscommissie om prins te worden van CV de Zandhazen. Dit was een grote verrassing en dus totaal onverwacht. Na een nachtje slapen en goed overleg met Linda is besloten om prins te worden van de Zandhazen. Je wordt er immers maar eenmalig voor gevraagd. Nadat de het hoge woord eruit was werd de vraag gesteld of het mogelijk was om voor het eerst een buitendorpse Adjudant te vragen. Arno vroeg of dat Joris van Asseldonk uit Erp zijn adjudant wilden zijn tijdens dit carnavalsseizoen. Ook dit was een totale verrassing voor Joris en natuurlijk ook voor Susan. Na enkele weken van twijfel gingen Joris en Susan er ook voor en besloten ze om Arno en Linda te gaan ondersteunen als heersers van het Zandhazenrijk. Van deze beslissing heeft geen van vieren ooit spijt gehad en werd benadrukt dat men snel geaccepteerd werd door de Boerdonkse bevolking. Vervolgens kwam het trieste nieuws binnen dat Toon Kordewinder was overleden. Na deze trieste gebeurtenis en op vakantie te zijn geweest om alles even te laten bezinken, is er besloten om ervoor te gaan en er een geweldig carnavalsseizoen van te maken.

 

De aanloop richting de onthulling is mooi om mee te maken, Vooral om mensen te horen gissen over wie de nieuwe prins zou kunnen worden. De avond van de onthulling zorgt voor volop spanning tijdens de laatste uurtjes tot de bekendmaking. De onthulling werd op spectaculaire wijze ingevuld met medewerking van de Beppers. Na de onthulling werd er nog flink doorgefeest tot in de late uurtjes. Maar de eerste geslaagde avond was een feit. De dag na de apotheose stond de receptie op het programma, die heel relaxt en prima georganiseerd verliep. Een van de eerste activiteiten was de onthulling van het nieuwe boerenpaar. Vervolgens zijnner een aantal recepties en zittingen bezocht met elk haar eigen charmes. In het begin was het doen van de woordjes nog even moeilijk maar ook dit ging in de weken erna steeds beter.

 

Terwijl de recepties en zittingen allemaal bezocht waren stond dan toch echt de carnaval voor de deur. Op de dinsdag vooraf werd een bezoek gebracht aan de basisschool om alle kinderen uit te nodigen voor de intocht op zaterdag.

Daarna stond er op woensdag een heerlijke lunch op het programma, georganiseerd door leerlingen van het Fioretti-college. Dit was een gezellige bijeenkomst waar op een gezellige manier gebuurd kon worden met de andere prinsen uit Meierijstad. S’avonds werd een bezoek gebracht aan Bavaria waar Sjefke Carnaval voorzitter Henri bedankte voor zijn jarenlange inzet tijdens de carnval. Een compliment waard!.

Tijdens de donderdag vooraf aan de carnaval begon het gevoel toch echt te komen. De avond startte met een bezoek aan het Simeonshof waar de ouderen een gezellige avond beleefden. Na afloop werd de carnaval traditioneel ingezegend tijdens het Uurke vurraf bij Nestor Cor.

Vrijdagmorgen begon met een schoolbezoek waarbij diverse spelletjes gedaan werden met alle kinderen en enkele leden van de Raad van 11. Smiddag stonden enkele ziekenbezoeken op het programma om vervolgens weer richting Erp te gaan voor een bezoek aan de Jeugdpronkzitting, samen met de jeugdraad van de Zandhazen. Daarna meteen door naar de prijsuitreiking op de kaartavond van de senioren in Boerdonk. Nadat dit was geslaagd werd de weg over gestoken om de Boeringse carnaval officieel te openen in het Hart van Bourdonck met als afsluiting een optreden van Factor 12.

Zaterdagochtend werd er al vroeg verzameld om met de bus te vertrekken naar de Sleuteloverdracht. De opkomst op het podium was een hoogtepunt met dank aan alle meegereisde Zandhazen. Vervolgens met de bus terug naar Boerdonk om bij het Hart te lunchen en klaar te maken voor de intocht van Prins Arno d’n 1e. De intocht was een groot succes en liep vervolgens over in de uitreiking van het Boerdonkenaartje aan Antoon Donkers. Daarna werd het feest nog lang doorgezet in den Hazenpot.

Zondagmiddag startte met de carnavalsmis en vervolgens het leuk opgezette Tosti-na-de-hostibal voor de aanwezige jeugd. De zondagavond werd afgesloten met een bezoek aan de Paal.

Nadat maandagochtend nog 2e ziekenbezoeken waren gedaan kon de optocht beginnen. Dit was een mooie happening met veel sfeer en gezelligheid op de wagen en langs de kant van de weg. Vervolgens snel terug naar Boerdonk waar het Lappen, Happen, Tappen begon. Hierbij was het erg druk en bovenal gezellig. Dan alweer de dinsdag met de Boerenbruiloft op het programma. Deze dag verliep prima met als afsluiting een geweldig feest. Na afloop volgde het officiële gedeelte met de Zandhazenverbranding. Nadat de Zandhaas was verbrand, vond de afsluiting plaats bij Maarten en Miranda en werd er nog tot diep in de nacht nagesproken over deze geweldige carnaval. Arno, Linda, Joris en Susan willen alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze geweldige carnaval en zullen deze aaneenschakeling van hoogtepunten nooit meer vergeten.

 

8. Bestuursverkiezing

Amely Overmars-Brans is op 15 april 2019 unaniem herkozen tot bestuurslid in de functie van penningmeester.

9. Rondvraag

  • Het 11-jarig jubileum wordt gevierd op zaterdag 27 juni 2020 (datum onder voorbehoud)
  • Nettie wordt bedankt haar grote inzet qua leden administratie en facturering en vult dit op een prima wijze in.

10. Sluiting

Henri dankt eenieder voor zijn aanwezigheid bijdrage aan het carnaval dit seizoen. Elke aanwezig persoon krijgt nog een drankje van de club aangeboden.

Namens CV de Zandhazen

Roy Huijbers

Secretaris