Agenda 2018 en notulen 2017 algemene leden vergadering

Agenda 2018 en notulen 2017 algemene leden vergadering
4 april 2018 Redacteur de Zandhazen

Klik hier om naar de notulen (10 april 2017) van de algemene ledenvergadering 2017 te gaan.

De agenda voor komende algemene ledenvergadering is hieronder weergegeven.

Datum                : maandag 9 april 2018

Aanvang             : 20.30 uur

Locatie               : Den Hazenpot

 

Bij deze willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van CV De Zandhazen.

 

Op de Algemene Ledenvergadering zijn alle leden en donateurs van onze vereniging welkom. Wij willen u er vooraf nog wel op attenderen dat indien er tijdens de vergadering een stemming plaatsvindt alleen de leden stemrecht hebben en dat de donateurs geen stemrecht hebben.

 

AGENDA

 

  • Ingekomen stukken en mededelingen.

 

  • Notulen Algemene Ledenvergadering 10 april 2017 (wordt uiterlijk 30 maart op de site ter inzage geplaatst)

 

  • Financieel jaarverslag 2017 (seizoen 2017-2018).

 

  • Terugblik seizoen 2017-2018 door Prins Roy d’n Urste.

Aftredend en niet herkiesbaar John Biemans.

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot zaterdag 7 april bij de voorzitter aanmelden.

  • Rondvraag

 

  • Sluiting