Wie wordt de nieuwe voorzitter?!

Wie wordt de nieuwe voorzitter?!
7 april 2018 Redacteur de Zandhazen

Meestal wordt bij CV de Zandhazen een andere vraag gesteld, nl  wie wordt de nieuwe prins. Deze keer is dat niet aan de orde. Onze voorzitter John Biemans heeft te kennen gegeven geen nieuwe ambtstermijn te ambiëren als voorzitter. Aan wie hij de voorzittershamer gaat overdragen zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 april aanstaande wellicht bekend gaan worden. Tijdens deze altijd weer interessante vergadering zal John in ieder voor de laatste keer de vergadering voorzitten. Na 9 jaar is het mooi geweest. Vanaf de oprichting tot heden heeft John  de spreekwoordelijke scepter gezwaaid, de echte is immers voor de prins, en mede dank zijn vakkundige leiding is CV de Zandhazen een welbekende en graag geziene carnavalsclub in de regio. Naast de bestuursverkiezing zal tijdens de ALV ook toelichting worden gegeven op de financiële situatie van de club en zal prins Roy vertellen wat hij er afgelopen jaar van gevonden heeft. Bij deze nodigen we alle leden en donateurs uit om op deze toch speciale vergadering aanwezig te zijn. Dus graag tot ziens op 9 april in den Hazenpot. Aanvang van de vergadering 20.30uur.