Henri Penninx nieuwe voorzitter Cv de Zandhazen

Henri Penninx nieuwe voorzitter Cv de Zandhazen
12 april 2018 Redacteur de Zandhazen

Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering (ALV) van Cv de Zandhazen is bekend gemaakt dat het bestuur Henri Penninx heeft gekozen als nieuwe voorzitter als opvolgen van John Biemans. Henri is evenals John vanaf de oprichting van Cv de Zandhazen lid van het bestuur en kent de club door en door. Naast bestuurslid is Henri jarenlang de vaste adjudant van de prins geweest. Met Henri heeft Cv de Zandhazen een waardig opvolger voor John gevonden. De eerste taak van de nieuwe voorzitter was het bedanken van John en Angela Biemans voor de afgelopen 9 jaren. In zijn rede belichte Henri de veelzijdigheid van John: zijn niet te evenaren kennis over de nieuwe prins, van welke vereniging dan ook, zijn duidelijke en efficiënte wijze van vergadering voeren, zijn luisterend oor, zijn kunst om beslissingen te nemen hoe moeilijk soms ook, maar vooral het leiden van de vereniging, laverend tussen een duidelijke grens van normen en waarden en toch de ruimte voor het opzoeken van de grens van het toelaatbare door de leden van de Rv11. Dit heeft mede bijgedragen aan de wijze waarop Cv de Zandhazen zich door de jaren heen kan presenteren. Angela ontving als vrouw achter de man een welverdiende bos bloemen terwijl John de gouden paashaas ontving.

Tijdens de vergadering werden Petra Claasse en Teus van Zoeren gekozen als nieuwe bestuursleden waarmee het bestuur weer op sterkte is. Verder werd de financiële situatie van de vereniging toegelicht en daar hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen over te maken. Sterker nog: het aankomend 1e grote jubileumfeestjaar ( 11 jaar bestaan) zal, zo het er nu voorstaat, uitgebreid gevierd kunnen worden. Een goed vooruitzicht derhalve. Op al deze heuglijke feiten moest natuurlijk geproost worden zodat het voor sommigen nog een late avond werd. Hoezee hoezee.