Donateursaktie CV de Zandhazen 2018

Donateursaktie CV de Zandhazen 2018
11 september 2018 Redacteur de Zandhazen

Na een hopelijk enerverende  vakantie met hoogstwaarschijnlijk droog en warm weer  heeft het normale leven zijn gang hernomen. Zo is er ook al weer een  begin gemaakt met het 10e jaar van CV de Zandhazen. Traditiegetrouw is dat de donateursactie. Leden van de raad van 11 of ZZP-ers komen weer langs om u te vragen of u donateur wilt zijn van CV de Zandhazen. De opbrengst van deze actie wordt volledig besteed aan activiteiten tbv het Boerdonkse carnaval. U heeft wederom de mogelijkheid om voor € 33 vriend te worden van de Zandhazen , voor € 11 bent u lid met stemrecht en een vrije gift is ook een mogelijkheid om onze vereniging te steunen.  De actieweek is van vrijdag 14 september tot en met  zondag 23 september. U hoeft er de deur niet voor uit. U wordt bezocht. Namens de vereniging en carnavalminnend Boerdonk alvast hartelijk bedankt. O ja, er komt definitief een opvolger voor prins Roy den 1e.