Algemene leden vergadering 3 mei 2023

Algemene leden vergadering 3 mei 2023
1 mei 2023 Redacteur de Zandhazen

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1-6-2022
Locatie Den Hazenpot

Aanwezig:
Bestuur
Henri Penninx
Roy Huijbers
Amely Brans
Roy Swinkels
Stefan Donkers
Petra Claasse
Twan de Koning
Inge Verbeek

Leden Raad van 11
Ronald van Kol
Tom van der Sangen
Ton Claasse
Geert Brugmans
Johan Bevers
Mark v/d Bosch

Leden
Martie Brugmans
Cor Opheij
Nettie Opheij
Marco van Deursen
Anja Penninx
Paul Brugmans
Henri van Alphen (fotograaf)
Willy Biemans
Willem van Veghel
Joan Oppers

Afmeldingen:
Rinske van Eenbergen
Arno Bukkems
Jolanda Pepers
Eric Bouw
Jos Hagelaars
John Biemans
Harm Hendriks
Cor v/d Tillaar
Ton Kanters
Sander Kanters
Christian van Limpt
Bart van Eerdt

Agenda:
1. Opening

2. Presentielijst
Er zijn 23 aanwezigen en 12 afmeldingen.

3. Notulen vorige vergadering d.d. 28-4-2021 (via Teams)
Geen op- en/of aanmerkingen

4. Mededelingen
• Ongeveer een gelijk aantal ‘vrienden van’ en donateurs geteld in 2021.
• Er zijn enkele nieuwe bewoners aangesloten als ‘vriend van’ of donateur.
• Het 11-jarig jubileum is niet doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen.
• Het gereserveerd geld zal (deels) geïnvesteerd gaan worden in activiteiten voor alle inwoners van Boerdonk.
• SOBC wordt in overleg als commissie toegevoegd aan CV de Zandhazen. Dit zal in een geleidelijke overgang gaan plaatsvinden. Enkele bestuursleden van SOBC zullen langzaamaan terug gaan treden. Enkele leden vanuit de vereniging zullen hierbij aanhaken.
• Henri geeft aan dat er toch weer 2 dansgroepen op de been zijn inclusief begeleiding.
• Johan en Marco organiseren de activiteiten dag op zaterdag 18 juni die een bourgondisch tintje zal bevatten. Enkele mensen worden gevraagd om dan mee de voorbereidingen te treffen. Aanvang is vanaf 14 uur.

5. Financieel verslag boekjaar 2020/2021
• Amely licht het financieel verslag toe. Daaruit blijk een lichte stijging van de opbrengsten t.o.v. vorig jaar met uiteindelijk een klein positief resultaat.
• Al met al staat de club er financieel goed voor.
• Alle resultaten staan overzichtelijk per post weergegeven.
• Bij SOBC is niet geheel duidelijk hoe de financiële situatie momenteel is. Daar geven zijn later uitsluitsel over.
• Willem van Veghel en Thijs van Erp hebben de kascontrole gecontroleerd en voor akkoord ondertekend. Willem blijft nog een jaar kascommissielid.
• Thijs stopt als kascommissielid en wordt vervangen door Martie Brugmans.
• Henri geeft aan dat we financiën in het vervolg minder uitgebreid gaan tonen. Dit neemt zoveel werk met zich mee en maakt per saldo geen verschil. De cijfers blijven wel inzichtelijk voor alle leden.

6. Pauze met consumptie.

7. Terugblik prins Marco
• Marco geeft aan dat we als vereniging i.s.m. het Hart van Bourdonck na de coronatijd snel en goed geschakeld hebben om toch carnaval te kunnen vieren in Boerdonk.
• Doel van Marco was om de jeugd op de voorgrond te laten treden en alles mee te laten pakken met medewerking van alle mensen die daar de complimenten voor krijgen.
• Het is belangrijk dat we weer vooruit kijken met als voorbeeld de middag ‘Gebazuin in de Kloostertuin op zondag 26 juni.
• De nieuwe prins staat al een jaar te popelen en zal hier een goede invulling aan gaan geven.

8. Bestuursverkiezing
• Kandidaten die voorgedragen worden als bestuurslid: Inge Verbeek
Er is met een meerderheid van 19 stemmen besloten dat Inge toe mag treden tot het bestuur.
• Terugtreding voorzitter: Henri Penninx (niet herkiesbaar)
Woord van dank richting Henri door Stefan
• Henri was vanaf het allereerste moment betrokken bij de oprichting van CV de Zandhaen oftewel een clubicoon.
• 3 maart 2009 bij de allereerste plannen bij de Grote Foep
• Op 17 juni 2009 naar de notaris en daarna de bekendmaking aan Boerdonk hier in den Hazenpot
• Vanaf het begin actief als lid en naast bestuurslid, wagencommissie ook opbouw zaal. Overal kun je Henri voor vragen, kortom een echte allrounder. Ofwel een Manusje van alles.
• Daarlangs is Henri jarenlang de steun en toeverlaat geweest als Adjudant van de Prinsen: Cor, Sander, Ronald, Patrick, Joan , Jos en Bart. Samen met Anja overal naartoe.
• Daarna vanaf 9 april 2018 voorzitter met de wijze woorden: Ik doe het voor maximaal 2 jaar”!
• Henri en Anja zijn nooit te beroerd geweest om de prachtige feestruimte ter beschikking te stellen voor vergaderingen of afterpartys, met zo nu en dan een uitgebreider warm en koud buffet dan bij de Chinese Muur in Erp!
• Verder is Henri nog zeer gedreven in het consumeren van bier en vooral het nuttigen van frikandellen (wat ooit wel eens heeft geleid tot het achteruit eten van deze vleesstaven). Maar vooral een feestvierder samen met zijn Anja, zijn persoonlijk begeleider, allebei dol op een gezellig feestje op zijn tijd. Carnavalsvierders pur sang ofwel een Zandhaas in hart en nieren.
• Henri, hartelijk bedankt voor alles!

Henri voegt hieraan toe:
• Henri heeft heel veel plezier gehad in de loop der jaren met heel veel mensen die je hebt leren kennen, voornamelijk in de regio. Het doel is om met het gehele dorp zo lang mogelijk carnaval te mogen vieren in Boerdonk en omgeving. We hopen dat we met alle leden van de vereniging en alle inwoners dit in te stand te kunnen houden met heel veel energie. Henri heeft altijd heel graag alles voor de vereniging gedaan, heeft er van genoten en wil alle mensen bedanken voor de bijdrage in al die jaren.

9. Vooruitblik vanuit vereniging – Hoe nu verder? Taakverdeling bestuur:
• De ‘Voorzitters’-taken verdeeld over het huidige bestuur:
• Aanspreekpunt r.v.11 / ZZP: Stefan
• Aanspreekpunt CV’s uit de regio en verenigingen Boerdonk: Twan
• Voorbereiden / leiden vergaderingen bestuur, r.v.11 en ZZP : Roy S.
• Potgrondactie: georganiseerd door het bestuur
• Boerdonkenaartje: georganiseerd door het bestuur i.o.m. SABB: dankwoord / overhandiging door prins
• Woordvoerder op diverse evenementen:
• Op bezoek in de regio: Stefan, Twan, Roy S. en/of prins
• Onthullingsweekend: Stefan
• BZA: John Biemans (o.v.??)
• Officiële momenten tijdens carnaval (opening, afsluiting etc.): te zijner tijd te bepalen en in te vullen door bestuur
• Aanspreekpunten / verantwoordelijke taken bestuur:
• Secretariaat: Roy H.
• Financiën: Amely
• Donateurs / ‘Vrienden van’: Roy H.
• Prins en adjudant: Roy S.
• BZA: Stefan
• Onthullingsweekend: Petra
• PR / Zandhazencourant: Twan / Roy S
• Kleding: Petra
• Jeugd: Inge
• Dansmariekes en begeleiding: Petra
• Planning (recepties, onthullingen en zittingen): Inge
• Sponsoring / dienst: Sponsorcommissie (Tom en Cor)
• Presentjes / bedankjes / ziekenbezoek: georganiseerd door het bestuur
• Vragen en/of opmerkingen voor commissie wagen, -intocht, -mindervalide, -bord en Beppers bij bestuur

Opmerkingen/vragen:
• De vraag is wie is het aanspreekpunt op momenten bij calamiteiten op het moment dat we in de regio op pad zijn. Stefan zal hierbij het 1e aanspreekpunt zijn, de verantwoordelijkheid dient door alle personen gedragen te worden.
• Henri geeft aan dat het naar de regio duidelijk gemaakt moet worden dat Twan het aanspreekpunt is op het moment dat er naar gevraagd wordt.
• Het voorzitterschap is vanaf nu meer verdeeld wat misschien leidt tot een lagere drempel voor iemand die het voorzitterschap op zich wil nemen.

10. Rondvraag
• Geen punten

11. Sluiting

Namens CV de Zandhazen
Roy Huijbers
Secretaris